พฤติิกรรมการเลียนแบบ

0
209

พฤติกรรมการเลียนแบบมีมาตั้งแต่ตอนเป็นปลาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นสังเกตพบจากฝูงปลา ปลาในฝูงทุกตัวจะพยายามว่ายเข้าไปกลางฝูงเพื่อหลบหลีกสัตว์นักล่า กลางฝูงปลาจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด เมื่อมีปลาตัวหนึ่งเห็นสัตว์นักล่าเคลื่อนเข้ามาจะกลับตัวว่ายหนีเอาตัวรอด ทันที ปลาตัวที่ไม่เห็นก็เพียงแต่ว่ายไปในทิศทางเดียวกัน ในฝูงนกกระสาก็เหมือนกัน เอาตัวรอดได้ง่ายๆ แค่เลียนแบบตัวที่ว่ายหนี
เซลล์ประสาทที่เป็นแบบแผนของการเลียนแบบ (Mirror neuron) เป็นเซลล์ที่ส่งสัญญาณทั้งเมื่อตอนที่สัตว์แสดงพฤติกรรม และเมื่อสัตว์สังเกตว่าตัวอื่นกระทำพฤติกรรมแบบเดียวกัน ดังนั้น เซลล์ประสาทสร้างแบบแผนของการเลียนแบบพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่น นกแสดงพฤติกรรมที่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีการเลียนแบบ และมีหลักฐานทางประสาทวิทยาบ่งชี้การปรากฏรูปแบบบางอย่างของระบบแบบแผนการเลียนแบบนี้ เซลล์ประสาทแบบที่สังเกตพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิงและในมนุษย์ กิจกรรมของสมองสอดคล้องกันกับที่พบเซลล์ประสาทของการในสมอง เช่นในสมองควบคุมการเคลื่อนไหว และในสมองส่วนอื่นๆ

สนับสนุนเนื้อหา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here